Personal chapter

2017 “Ik ben een denker, tegelijk een dromer, een romanticus, altijd al geweest. Ik denk na over het dingen, is er een doel? Ik zoek naar antwoorden op vragen die ik zelf niet kan formuleren. Zelfreflectie is mijn tool nr 1 om de boel te overzien, uit die tornado te stappen, en clan weer right back into the chaos te verdrinken, te verdwijnen, opgezogen te warden. De zon raakt mijn wimpers. Ik ben een denker, een dromer, een ro­manticus. Een dichter, een kunstenaar, een filosoof. Ik hen jou, en jij bent ook mij. Wij zijn elkaar:’